תחום: אונקולוגיה
מצב רפואי: לימפומה פוליקולרית עמידה או נשנית
מרכז; צפון
תכשיר רפואי
16/04/2018
סיים לגייס
 • המחקר פתח/סגור
  סטטוס המחקר
  סיים לגייס
  תקציר המחקר

  זהו מחקר שלב 2, רב מרכזי, בתווית פתוחה של INCB050465. INCB050465 היא תרופה מחקרית המפותחת על-ידי Incyte Corporation ("יוזם" המחקר הניסיוני) לשימוש במהלך טיפול בלימפומה פוליקולרית נשנית או עמידה. "מחקרית" משמעותה כי התרופה לא אושרה בישראל על-ידי משרד הבריאות ולא באף מדינה אחרת לשימוש כתרופת מרשם או כתרופה ללא מרשם לטיפול במחלה מסוימת. INCB050465 היא סוג של תרופה הנקראת מעכב PI3K . היא הראתה פעילות אנטי-סרטנית עם תופעות לוואי מקובלות בחולים עם לימפומה פוליקולרית נשנית או עמידה במחקר שלב 1. כדי להבין טוב יותר את הפעילות האנטי סרטנית ואת תופעת הלוואי של התרופה, המחקר הקליני יבדוק שתי רמות מינון שונות. המשתתפים יוקצו לאחת משתי רמות המינון ביחס של 1:1. הן המשתתף והן הרופא המטפל יידעו איזו רמה של מינון יקבל המשתתף. כל המשתתפים יקבלו תרופת מחקר. חולים בקב' הראשונה יקבלו 20 מ"ג פעם ביום למשך 8 שבועות ולאחר מכן 20 מ"ג פעם בשבוע; חולים בקבוצה השניה יקבלו 20 מ"ג פעם ביום למשך 8 שבועות ולאחר מכן 2.5 מ"ג פעם ביום.

  המטרה העיקרית של מחקר זה היא לקבוע את היעילות של תרופת המחקר במטופלים עם לימפומה פוליקולרית שכבר קיבלו לפחות 2 טיפולים. מחקר זה גם יקבע את הבטיחות ואת הסבילות של תרופת המחקר, כמה מתרופת המחקר מצויה במחזור הדם שלך בנקודות זמן שונות ואיך הגוף שלך מגיב לתרופת המחקר. כ100 משתתפים עם לימפומה פוליקולרית יגויסו, מתוכם 50 חולים יכנסו לקבוצות טיפול ב 90 מרכזים שונים בעולם. צפוי כי 12 חולים יגוייסו בישראל. מחקר זה מורכב מ-4 חלקים: תקופת סינון שתימשך עד 28 ימים. תקופת טיפול שתימשך כל עוד אתה מפיק תועלת, סובל את תרופת המחקר ולא הפסקת ליטול את תרופת המחקר או לא פרשת מהמחקר (כ52 שבועות). תקופת מעקב בטיחות שתימשך 30-35 ימים. תקופת מעקב שעשויה להימשך עד שנתיים לאחר שתפסיק ליטול את תרופת המחקר. החולים עשויים לקבל טיפול עד התקדמות המחלה, מוות, רעילות בלתי מקובלת, או משיכת הסכמתם.

  ביקורי הסינון והמחקר כוללים את ההליכים הבאים: בדיקה גופנית - בדיקה גופנית ספציפית למחלה סימנים חיוניים סקירת תרופות והערכה האם המטופל נוטל תרופה חדשה הערכת אירועים חריגים הערכת יכולתו של המטופל לבצע פעילויות יומיומיות בדיקות מעבדה קליניות - כולל: פרמקוקינטיקה, אנליזה של סמנים ביולוגיים, המטולוגיה, סרולוגיה, כימיה בנסיוב, HIV, בדיקות סרום ושתן להיריון. הערכה משולבת: דגימת צואה עבור אנליזת מיקרוביום (אופציונלי), דגימות עור שטחיות, ביופסיה של הגידול בזמן הסינון אלא אם זמין חומר מתאים בארכיון. בסינון תבוצע סריקת טומוגרפיה ממוחשבת או דימות תהודה מגנטית עבור הערכה אובייקטיבית של מצב המחלה. ביופסיית מח עצם תבוצע בסינון אלא אם הנבדק עבר לאחרונה ביופסיית מח עצם. אק"ג 12 לידים מטופלים יענו על שאלוני איכות חיים במהלך השתתפותם במחקר. ניפוק תרופת המחקר אחרי המנה האחרונה של תרופת המחקר מעקב ארוך טווח

  המחקר יופסק עבור חוסר התוחלת: אם 18 או יותר מתוך 50 נבדקים הגיבו (קרי CR או PR) בהתבסס על הערכות שסופקו על ידי IRC. אחרת המחקר ימשיך. הערכה של התגובה בזמן מתאים תתבצע כדי למנוע את הסיכון לגיוס יתר.

  המשך לקרוא
  התוויה נחקרת
  לימפומה פוליקולרית עמידה או נשנית
  איזור גאוגרפי
  מרכז; צפון
  מרכז/ים רפואי/ים מגייס/ים
  בית חולים לניאדו; מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל-השומר; מרכז רפואי ע"ש הלל יפה; מרכז רפואי ע"ש רמב"ם; מרכז רפואי תל-אביב ע"ש א. סוראסקי
  תאריך אישור הניסוי
  16/04/2018
  שלב המחקר (פאזה)
  II
  סמיות
  ללא סמיות
  אקראיות
  לא
  מספר NIH
  NCT03126019
  זרועות מחקר

  קבוצה א - מינון של 20 מ"ג פעם ביום למשך 8 שבועות, ולאחר מכן במינון של 20 מ"ג פעם בשבוע

  קבוצה ב' - מינון של 20 מ"ג פעם ביום למשך 8 שבועות, ולאחר מכן במינון של 2.5 מ"ג פעם ביום.

 • המוצר פתח/סגור
  סוג המוצר
  תכשיר רפואי
  שם מוצר מסחרי
  NA
  שם מוצר גנרי
  INCB050465
  צורת מתן
  פומי
  סטטוס רישום מוצר המחקר
  לא רשום
 • המשתתפים פתח/סגור
  קריטריוני הכללה
  המשך לקרוא
  קריטריוני אי הכללה
  המשך לקרוא

  תנאי הקבלה (קריטריוני הכללה ואי-הכללה) של משתתפים במחקרים הקליניים המפורסמים במאגר הם חלקיים בלבד, וייתכנו הבדלים בתנאי הקבלה בין מרכזים רפואיים שונים.

  מספר המשתתפים בארץ
  12
  מספר המשתתפים בעולם
  100
  הדרישות מהמשתתף במחקר

  יבוצעו בדיקות סקר ובדיקות הכוללות בדיקה גופנית, בדיקות מעבדה קליניות והערכה של תופעות לוואי ותאימות הטיפול. ביקורי המחקר יתרחשו בכל שבועיים עבור 8 השבועות הראשונים, ובכל 4 שבועות לאחר מכן. דגימות דם ייאספו גם עבור ניתוחי PK ביום 1 ובשבועות 4 ו-12; עבור ניתוח סמנים ביולוגיים ביום 1 ובשבועות 4, 8, 12, 16, 28, ו-40; עבור ניתוחי MRD בכל 8 שבועות עד שבוע 24, לאחר מכן בכל 12 שבועות עד שבוע 96 ולאחר מכן בכל 24 שבועות עד התקדמות המחלה(PD). ועבור ניתוח נגיף ציטומגלו בכל 4 שבועות. דגימות עור מפני השטח ודגימות צואה אופציונליות ייאספו ביום 1 ובשבועות 8, 16 ו-24. נבדקים יעברו ביופסיה של הגידול בסינון, אלא אם קיים חומר ארכיוני זמין מתאים. במהלך הסינון, נבדקים יעברו הערכה אובייקטיבית של סטטוס המחלה אשר תתבצע באמצעות סריקת CT או MRI. הנבדקים יעברו גם ביופסיית מח עצם אשר תתבצע בסינון אלא אם הנבדק עבור לאחרונה ביופסיה של מח העצם. סטטוס המחלה יוערך (באמצעות אותה שיטה בה נעשה שימוש בסינון) בכל 8 שבועות עד שבוע ,24לאחר מכן בכל 12 שבועות עד שבוע 96, ואז בכל 24 שבועות עד PD.

  ביופסיות מח עצם במהלך המחקר יידרשו רק לצורך אישור CR. נבדקים אשר יפרשו מטיפול המחקר מכל סיבה שאינה התקדמות המחלה, ימשיכו להיות במעקב של הערכות מחלה עד להתקדמות מחלה מאושרת רדיולוגית או עד להתחלת טיפול נוגד סרטן חדש, הסרת ההסכמה, או מוות (הראשון מביניהם). לאחר הפסקה לצמיתות של טיפול המחקר עקב התקדמות המחלה או תופעות לוואי, הנבדקים יעברו מעקב בכל 12 שבועות של טיפול נוגד סרטן חדש והישרדות.

 • אנשי קשר פתח/סגור
  {{$index + 1}}.
  אזור גאוגרפי:
  {{Contact.HealthGeographicArea}}
  מרכז רפואי:
  {{Contact.HealthRecruitersMedicalCenters}}
  חוקר/ת ראשי/ת:
  {{Contact.HealthRuoff}}
  סטטוס המחקר:
  {{Contact.HealthResearchStatus}}
  טלפון צוות המחקר:
  {{Contact.HealthCoordinatorPhone}}
  דוא"ל צוות המחקר:
  {{Contact.HealthCoordinatorMail}}