תחום: המטולוגיה
מצב רפואי: מייאלופיברוזיס
דרום; ירושלים; מרכז; צפון; תל – אביב
תכשיר רפואי
11/01/2016
מגייס
 • המחקר פתח/סגור
  סטטוס המחקר
  מגייס
  תקציר המחקר

  רוקסוליטיניב (Ruxolitinib) היא תרופה מאושרת כיום לטיפול בהגדלת טחול או בתסמינים הקשורים למחלה עבור אנשים בוגרים החולים במיאלופיברוזיס ראשונית (primary myelofibrosis) או במיאלופיברוזיס לאחר פוליציתמיה ראשונית (ורה) (Post Polycythemia Vera Myelofibrosis) או במיאלופיברוזיס לאחר תרומבוציטמיה ראשונית . הניסוי מתוכנן לחקור את היכולת של רוקסוליטיניב לעכב את התקדמות המחלה עבור חולי מיאלופיברוזיס עם תסמינים והגדלת טחול מינימאליים או כלל ללא תסמינים/הגדלת טחול שיש להם מוטציות HMR. הניסוי יכלול תקופת טיפול כפול-סמיות בחלוקת משתתפים אקראית בבקרת אין-בו (1: 1) עם מתן טיפול עד התקדמות המחלה או הפסקה מוקדמת של השתתפות. לאור העובדה שרוקסוליטיניב מאושרת כיום כטיפול בהגדלת טחול ובתסמינים הקשורים למחלה עבור חולי מיאלופיברוזיס בוגרים, חולים שמחלתם תתקדם במהלך תקופת הטיפול כפול הסמיות (הגדלת טחול או תסמינים) ויהיו מועמדים לטיפול באמצעות רוקסוליטיניב (לפי החלטת החוקרים), יטופלו במסגרת תקופת טיפול 2 במינונים התחלתיים מאושרים של 5, 15 ו-20 מ"ג, פעמיים ביום, לפי ספירות טסיות בעת התחלת הטיפול

  תאור שיטת גיוס המשתתפים: מטופלים שימצאו מתאימים יגויסו במחלקה ההמטולוגית לאחר חתימה על טפסי הסכמה מדעת. כדי להתאים למיון המולקולארי המוקדם, על המתנדבים להיות בעלי נוכחות של מוטצית/ות HMR (ASXL1, EZH2, SRSF2 ו- IDH1/ IDH2, מוטציה אחת לפחות באחד מהגנים הנ"ל על מנת להחשב HMR חיובי). המועמדים למחקר יחתמו על טופס הסכמה טרום סינון כשלב מקדים לפני כניסתם למחקר, ע"מ לזהות מטופלים עם מוטצית HMR, זאת על ידי בדיקת דם פשוטה ואבחון במעבדה של קיום אחת מהמוטציות האלו . מטופלים אשר ימצאו מתאימים להיכנס לשלב המיון על סמך תוצאות שלב הטרום מיון ידרשו לחתום על טופס הסכמה ראשי וכן טופס הסכמה נוסף גנטי, על מנת לאפשר איסוף דגימת דם לבדיקת סמנים מולקולארים שמשפיעים על ההתהוות המולקולארית של מיאלופיברוזיס (כולל מוטציות HMR) בהתאם ללוחות הזמנים הנדרשים על פי הפרוטוקול. המחקר הראשי הינו בלתי נפרד מהמחקר הגנטי ולכן מטופל שלא יחתום על הטופס הגנטי לא יוכל להשתתף גם במחקר הראשי.

  תקופת מיון מוקדם: לאחר הסכמתם מדעת וחתימתם על טופס הסכמה מדעת למיון מולקולארי המוקדם, המתנדבים יעברו מיון מולקולארי מוקדם באמצעות בדיקת דם לבדיקת מוטציות גנטיות המשפיעות על התהוות של מיאלופיברוזיס , כולל מוטציות HMR , במעבדה מרכזית מטעם חברת נורטיס. רק חולים עם נוכחות מוטצית/ות HMR (להלן: 'HMR חיובי') אשר תאושר במעבדה המרכזית יוכלו להיכנס לתקופת המיון של הניסוי. מיון מולקולארי מוקדם הוא חובה עבור כל המועמדים להיכנס לשלב המיון.

  תקופת מיון: המתנדבים ייחשבו כמועמדים לניסוי הראשי לאחר קבלת אישור המעבדה המרכזית לנוכחות מוטצית/ות HMR. עם חתימת המטופל על טופס הסכמה מדעת ראשי , יושלמו כל הליכי המיון השגרתיים ויאושרו קריטריוני הכללה ואי הכללה. במהלך תקופה זו יבוצעו ההערכות הבאות: תלקח הסטוריה רפואית , תבוצע בדיקה גופנית כולל מדידת גודל הטחול, מדידת סמנים חיוניים (כולל מדידות גובה, משקל, סימנים חיוניים ,מצב תפקודי) ילקחו בדיקות דם שגרתיות כולל בדיקת שתן, בדיקת הריון ,בדיקת הפטיטיס ואק"ג. כמו כן יבוצעו ביופסיית מח עצם וMRI.

  תקופת טיפול 1: עם סיום תקופת המיון ובדיקת התאמת המטופל לפי קריטריוני הכללה ואי הכללה , המטופל יכנס לתקופת טיפול אשר תתחיל מיום 1. טיפול ניסוי בתקופת טיפול 1 הינו סמוי , אשר יתחיל ביום 1 לאחר השיבוץ האקראי לטיפול, ביחס של 1:1 לאחת מזרועות הטיפול , רוקסוליטיניב / אינבו. לאחר יום 1, ביקורים יקוימו בתדירות הבאה : כל 4 שבועות עד שבוע 24 (+/- 3 ימים), כל 8 שבועות עד שבוע 48 (+/- 7 ימים) כל 12 שבועות עד סוף הטיפול (+/- 7 ימים). טיפול סמוי יינתן עד להתקדמות מחלה או הפסקת השתתפות. במהלך תקופת טיפול 1 המטופל יקבל רוקסוליטיניב/אינבו במינון של 10 מ"ג פעמיים ביום .

  תקופת טיפול 2: חולים שמחלתם התקדמה לפי הגדלת טחול ו/או תסמינים 7) במהלך תקופת טיפול 1 והם מועמדים לטיפול באמצעות מינונים מאושרים כיום של רוקסוליטיניב (לפי החלטת החוקרים) ייכנסו לתקופת טיפול 2 ויטופלו באמצעות רוקסוליטיניב במינונים של 5, 15 או 20 מ"ג, פעמיים ביום, בהתאם לספירות טסיות בעת הכניסה לטיפול.

  משתתפים בסוף המחקר או כאלה שיפסיקו את הטיפול הניסויי בשל התקדמות המחלה יעברו לאחד משלבי מעקב: מעקב להערכות בטיחות מעקב הישרדות הערכות מעקב לאחר טיפול הניסוי

  המשך לקרוא
  התוויה נחקרת
  מייאלופיברוזיס בשלב מוקדם
  איזור גאוגרפי
  דרום; ירושלים; מרכז; צפון; תל – אביב
  מרכז/ים רפואי/ים מגייס/ים
  מרכז רפואי תל-אביב ע"ש א. סוראסקי; מרכז רפואי ע"ש אסף הרופא, צריפין; מרכז רפואי ע"ש רמב"ם; בית חולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם; בית חולים המרכזי בעמק; מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה
  תאריך אישור הניסוי
  11/01/2016
  שלב המחקר (פאזה)
  III
  סמיות
  סמיות כפולה
  אקראיות
  כן
  מספר NIH
  NCT02598297
  זרועות מחקר

  רוקסוליטיניב מול אינבו

 • המוצר פתח/סגור
  סוג המוצר
  תכשיר רפואי
  שם מוצר מסחרי
  Jakavi
  שם מוצר גנרי
  ruxulitinib
  צורת מתן
  פומי
  סטטוס רישום מוצר המחקר
  ישראל ומדינות העולם
 • המשתתפים פתח/סגור
  קריטריוני הכללה
  המשך לקרוא
  קריטריוני אי הכללה
  המשך לקרוא

  תנאי הקבלה (קריטריוני הכללה ואי-הכללה) של משתתפים במחקרים הקליניים המפורסמים במאגר הם חלקיים בלבד, וייתכנו הבדלים בתנאי הקבלה בין מרכזים רפואיים שונים.

  מספר המשתתפים בארץ
  12
  מספר המשתתפים בעולם
  320
  הדרישות מהמשתתף במחקר

  בדיקת מח עצם, בדיקות דם, MRI, מילוי שאלונים

 • אנשי קשר פתח/סגור
  {{$index + 1}}.
  אזור גאוגרפי:
  {{Contact.HealthGeographicArea}}
  מרכז רפואי:
  {{Contact.HealthRecruitersMedicalCenters}}
  חוקר/ת ראשי/ת:
  {{Contact.HealthRuoff}}
  סטטוס המחקר:
  {{Contact.HealthResearchStatus}}
  טלפון צוות המחקר:
  {{Contact.HealthCoordinatorPhone}}
  דוא"ל צוות המחקר:
  {{Contact.HealthCoordinatorMail}}