טופס הגשת תלונה מקוון לנציב קבילות למקצועות הרפואה

 

טופס זה משמש להגשת תלונה לנציב קבילות הציבור למקצועות הרפואה בנושאים של טיפול רפואי, אתיקה מקצועית וחוק זכויות החולה.
בדיקת התלונה מתייחסת להיבט המקצועי ו/או המשמעתי (ולא להיבט הכספי).

מה לצרף לתלונה?

רצוי לצרף מסמכים התומכים בתלונה.
יש למלא ולצרף טופס ייפוי כח במידה ואינך המתלונן (אלא מגיש תלונה בשמו) ואינך האפוטרופוס שלו.

מהו משך זמן הטיפול בתלונה?

משך הטיפול בתלונה הוא כ-3 חודשים.
אישור קבלת התלונה יישלח תוך 14 יום מתאריך קבלתה במשרד הבריאות.

כיצד ניתן לבדוק את סטטוס התלונה?

לבדיקת סטטוס התלונה, ניתן לפנות ל"קול הבריאות", מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות, בטלפון 5400* או 08-6241010.

לשם הגשת תלונה חדשה (תלונה בנושא חדש או בנושא קיים שלגביו נסגרה התלונה), בחר "הגשת תלונה חדשה".
לשם עדכון מידע בתלונה שכבר הוגשה (והטיפול בה עדיין לא הסתיים), בחר "עדכון תלונה קיימת".
ניתן לעדכן תלונה קיימת רק לאחר קבלת מספר פניה / תלונה. מספר פניה / תלונה ישלח לפונה עד שבועיים מיום שליחת הפניה / התלונה.

הטופס כתוב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים גם יחד.

הגשת תלונה חדשה

פרטי מגיש התלונה
*

*

* סוג תעודה מזהה

*

* האם הנך מגיש תלונה בשמו של אדם אחר?

פרטי המתלונן (במקרה שאיננו מגיש התלונה)
*

*
* סוג תעודה מזהה

*

* שדה חובה
פרטי התקשרות של מגיש התלונה
*אופן התקשרות מועדף (ניתן לבחור יותר מאחד)
*

*

** שדה חובה
פרטי התלונה
*פרטי הגורמים עליהם מתלוננים
*

*

*

*

* האם ברצונך להתלונן על גורם מקצועי

*
** שדה חובה
פרטי האירוע/ים
*

*

* שדה חובה
צירוף מסמכים

במידה ורלוונטי, יש לצרף מסמכים רפואיים סרוקים התומכים בתלונה.

יש למלא ולצרף טופס ייפוי כח במידה ואינך המתלונן


פרטי העדכון
ניתן לעדכן תלונה קיימת רק לאחר קבלת מספר פניה / תלונה. מספר פניה / תלונה ישלח לפונה עד שבועיים מיום שליחת הפניה / התלונה.


* שדה חובה